Tantra

Zakaj TANTRA? 

Zakaj bi si nekdo želel živeti tantrično obliko življenja?

Zaradi resničnega doživetja, ki ga TANTRA lahko ponudi. Resnično doživetje tantre ponudi okus svobode. Ponudi številna nova spoznanja o človekovi naravi, bistvu, jedru. Resnico o zavesti.

Zakaj bi nekdo razmišljal o tantrični izkušnji?

Zato, ker je TANTRA duhovna znanost ali veda, ki človeka skozi izkušnjo preobrazi. Posledice avtentične izkušnje pa imajo nezamisljive razsežnosti.

Šele resnično doživetje bo osnova za spoznavanje tantričnega načina življenja. Nič prej. Najprej izkušnja, potem sledijo spremembe, rezultati … In ko bo izkušnja resnična, boš vedel. Še vsak je vedel, ker je ne more nadomestiti nič, kar govorijo drugi.

Celovit zapis o vstopu v svet tantre se je začel v moji


TRILOGIJI LJUBEZNI


Tantra-Svobodna.si