Zakaj TANTRA?(II)

 Zakaj bi si nekdo želel živeti tantrično obliko življenja?

Zaradi resničnega doživetja, ki ga TANTRA lahko ponudi. Resnično doživetje tantre ponudi okus svobode. Ponudi številna nova spoznanja o človekovi naravi, bistvu, jedru. Resnico o zavesti.

Zakaj bi nekdo razmišljal o tantrični izkušnji?

Zato, ker je TANTRA duhovna znanost ali veda, ki človeka skozi izkušnjo preobrazi. Posledice avtentične izkušnje pa imajo nezamisljive razsežnosti.

Šele resnično doživetje bo osnova za spoznavanje tantričnega načina življenja. Nič prej. Najprej izkušnja, potem sledijo spremembe, rezultati … In ko bo izkušnja resnična, boš vedel. Še vsak je vedel, ker je ne more nadomestiti nič, kar govorijo drugi.

Pa naj začnem na koncu, pri rezultatih, pri učinkih, z namenom, da spodbudim k razmisleku, k prvim korakom … 

(Morda se v prihodnjih člankih dotaknem tudi teh. Celovit zapis o vstopu v svet tantre se je začel v moji TRILOGIJI LJUBEZNI. 

To je skupek treh knjig:

1. knjiga VZHOD SONCA – PONOVNO SIMONCA (2015) 

2. knjiga: Ljubezen@izbiraj.Si? (2016) 

3. knjiga: Ime ji je Ljubezen (2018)).

Trenutni učinki/rezultati/spoznanja (resnično) doživete tantrične izkušnje:

Ø zavedanje, da smo naseljeni v snovnem telesu;

Ø zavest/duša prepozna »bivanje« – ekstatično blaženost – izven telesa (vsaj za nekaj ur ali več …);

Ø izkušnja JE izzvana, je spontana, je nepričakovana, je neponovljiva in vse to zaradi energije ljubezni in meditativnega razpoloženja (pomeni: v zavest izven telesa stopimo zaradi svoje brezpogojne ljubezni, zaradi globokega hrepenenja, ki ga v nas vzbudi drugi človek, druga oseba – diametralna izkušnja opisani bi bila obsmrtna izkušnja, ki pa je izzvana zaradi nesreče, zastoja srca ali drugačnih, negativnih ekstremnih doživetij);

Ø izkušnja se zgodi naravno zaradi hrepenenja, predaje, zaupanja, globokega zavedanja sebe …

Ø zavestno doživetje razsežnosti, v kateri se čas in prostor izgubita;

Ø »počutimo« se izpolnjene, celovite, združene s komplementarno energijo ljubezni;

Ø Izkusimo nezamisljivo blaženost in neomejenost.

 

Dolgoročni učinki/rezultati (resnično) doživete tantrične izkušnje:

Ø Človekova osebnost se spremeni/preobrazi v mnogih pogledih; eden najpomembnejši je, da izgine strah pred smrtjo;

Ø Človek začne izkazovati več zanimanja za naravo, okolje, vsa živa bitja; spodbuja težnjo za iskrenost, poštenost;

Ø Izkazuje več ljubezni in čustev – preprosto se odpre svetu;

Ø Postane bolj dobrohoten in je pripravljen pomagati;

Ø Tesneje se poveže z bližnjimi;

Ø Začne se poglobljeno zanimati za duhovni svet;

Ø Bolje sprejema in ljubi sebe in druge;

Ø Začne ceniti običajne, preproste, vsakdanje stvari;

Ø Postaja vse bolj lahkoten, sproščen, naraven;

Ø Upade njegovo zanimanje za lastnino in osebno, zunanjo moč;

Ø Okrepi intuitivno zaznavanje;

Ø Okrepi se duhovna empatija;

Ø Pojavljati se začne jasnovidnost, uvidi v prihodnost, videnja …

Ø Zaznava čustva drugih ljudi, kot svoja (trpljenje, žalost, bolezenska stanja …);

Ø Nastopi preobrazba, ki traja vse življenje;

Ø Najpomembnejša postane ljubezen in sočutje do sebe, do soljudi, do narave;

Ø Utrdi se spoznanje, da so vsa bitja in vse stvari med seboj povezani; da vsaka misel vpliva na nas in na druge; da se naša zavest ohrani po smrti telesa.

V glavnem se vsaka razlaga tantre začne s teorijo. O tantri lahko govorimo naučeno, povzamemo znanje od drugih.

Vendar znanje ni vedenje. Izkušnja je vedenje.

Brez izkušnje nimamo česa povedati o tantri. Tvoja izkušnja bo tvoje vedenje in šele z njim bo vzniklo razumevanje.

Lahko se zgodi, da kasneje o njej ne boš želel niti govoriti.

Zakaj?

Ker bo nekaj tako izven vsega znanega, da jo boš moral najprej ponotranjiti, predelati v tišini in s samim seboj.

Ker najprej ne boš niti razumel, niti dojel, kako je sploh mogoče, da si doživel nekaj tako mistično neobičajnega, izven vsega znanega, izven vseh okvirjev časa in prostora.

Ampak, da! Lahko raziskuješ izvor tantre, različne tradicije, prakse. Lahko se ukvarjaš s teorijo v nedogled, pa se ne bo zgodilo nič, kar bi spremenilo tvoje življenje.

Lahko se naučiš vse svete spise na pamet, pa brez lastne izkušnje, še vedno ne boš vedel nič.

Svete spise beremo, preučujemo in imamo celo občutek, da jih razumemo. Morda z umom razumemo, ne bomo pa vedeli, ali kar koli drži, vse dokler ne izkusimo.

Če osvetlim s primerom:

Dokler nisem rodila otroka, sem poslušala druge mamice o tem, kako je doživeti porod. Lahko sem o njem razmišljala, brala napotke v knjigah, ampak izkušnje nisem imela.

Šele, ko sem rodila, sem vedela, ker sem imela lastno izkušnjo. In vsaka ženska ima svojo, individualno izkušnjo, ki ni enaka nobeni drugi. Morda je podobna, a razlike so očitne.

Enako je z vsemi izkušnjami v življenju, zato tudi v tantri ni nič drugače. Lahko o tantri poslušate druge, berete o znanju tantre iz različnih tradicij, vendar brez lastne izkušnje, ne boste vedeli, kaj tantra JE.

Pravzaprav zakaj toliko tantričnih tradicij, vej, oblik predaje znanja?

Zato, ker je vsak, ki ima (resnično) tantrično izkušnjo, doživel izkušnjo tantre drugače. Nobena izkušnja se ne pokriva 100 % z izkušnjo drugega. 

Posledično so se razvile številne veje/tradicije tantre. Veliko njih je kasneje »izumrlo«, ker ni bilo učencev takih razsežnosti, ki bi dotično izkušnjo ponotranjili dovolj globoko, da bi z njo izzvali svojo lastno.

Vsaka tantrična izkušnja je nova, sveža in neponovljiva (kot porod otroka).

Nemogoče jo je predati dobesedno.

Nemogoče jo je izkusiti namesto drugega.

Kako torej do take izkušnje? Kje začeti?

»Čemur posvečamo pozornost, to raste.« (Zelo močan in večplasten stavek.)

Če iščemo novo, vznemirljivo seksualno izkušnjo, bomo to tudi dobili.

Če iščemo pristno, avtentično tantrično izkušnjo, se bo slej kot prej zgodilo nekaj, kar nas bo z njo zbližalo, kar nas bo k njej približalo.

Izkušnja mi pravi, da so dobri kazalniki za približevanje k tantričnemu doživetju brezglava zaljubljenost, brezpogojna ljubezen, predaja in zaupanje.

Zaljubiti se je treba, in to na »žive in mrtve« in se prepustiti toku ljubezni, toku hrepenenja, delovanja, poguma

V človeku mora obstajati potencial: duh raziskovalca, izumitelja, umetnika, svobodnjaka, plesalca, poeta … Vsakega nekaj malega. 

Predvsem pa nikoli ne sme obupati nad ljubeznijo – ljubezen (energija, ki jo ta pojem nosi v sebi) je vredna vsega, čisto vsega.

Brez energije ljubezni in meditativnega razpoloženja

tantrične izkušnje NI in je NE bo.

 

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja