5) MOJSTRSTVO LJUBEZNI

MOJSTER LJUBEZNI je ta ,

ki zna izražati čustva in občutke.

·       Ne bodimo kot hlod, kot meč, kot kamen … kot neživa narava, ki samo obstaja in ne izraža zahtev po čustveni rasti.

·       Izražanje svojih občutkov je nekaj najbolj naravnega in neminljivega. Ob tem bodimo odprti, iskreni in brez namenov v ozadju.

·       Vedno se lahko izražamo na sebi lasten način brez namena, da drugega ranimo.

·       Ne tlačimo svojih občutkov, ker se bodo samo kopičili in nekega dne izbruhnili kot vulkan (ali besedno v komunikaciji ali v obliki agresivnih dogodkov ali v obliki bolezni na psihofizičnem nivoju …). Tudi če nimamo nikogar ob sebi, se lahko pogovorimo s samim seboj, ob tem pa so nam nevtralna družba hišni ljubljenčki, ki nas imajo brezpogojno radi.

·       Do sebebodimo nenehno skrajno ljubeči, čuteči in pozorni do lastnih potreb. Zadovoljujemo jih lahko na raznovrstne načine, ne da druge oškodujemo ali prizadenemo.

·       Najdimo pot in način do duhovne zrelostiin uravnovešenosti in si zapomnimo – VSE JE ENERGIJA – naše misli so odraz našega stanja, občutkov.

·       Ne kaznujemo se, če nismo po svojih »kriterijih« popolni. Vsekakor smo najboljša različica samega sebe v danem trenutku. V naslednjem smo lahko že drugačni – ali boljši, če se želimo nadgraditi. Nikakor pa si ne stojmo za vratom in ne bodimo sami sebi rabelj ali nenehna grožnja.

·       Zmožnost pohvaliti sebe – pomeni sposobnost pohvaliti druge. Vsak dan obstaja vrsta priložnosti za pohvalo in zahvalo sebi in drugim.

·       Iščimo priložnosti in ljudi, s katerimi bomo rastli in se izogibajmo krvosesov. Ne iščimo somišljenikov za tarnanje, jadikovanje in pritoževanje. Vedno poiščimo takšne, ki so vse to že prerasli in iz svojih izkušenj zmorejo razumeti našo.

·       Obstaja tisoč in en način izražanja svojih občutkov in čustev – ne bodimo hladni kot severni veter niti tako občutljivi kot mimoza. Tudi v tem aspektu doživljanja samega sebe je priporočljivo poiskati ravnovesje. Prevelika vznemirjenja in vzhičenosti slej kot prej vodijo v obratno smer in rušijo mir.

·       Zmernost v vsem, kar počnemo, na koncu prinese veliko več koristi kot vsakršno pretiravanje – tudi v izražanju svojih občutkov in čustev, kajti največje zadovoljstvo prinaša prav ravnovesje ali prava mera vsega omenjenega.