Moja družba: Celjsko literarno društvo na e-Slovenskem knjižnem sejmu 2020

Tudi letos sejem bo, čeprav povsem drugačen …

e – SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM 23. 11. – 29. 11. 2020
Celjsko literarno društvo
http://cld.si/36_SlovenskiKnjizniSejem.html

 

 

Pod okriljem Celjskega literarnega društva, se na sejmu predstavljam z naslednjo vsebino:

Simona Babič – pišem pod psevdonimom Pisarka Simona

https://www.facebook.com/PisarkaSimona

ponovno.simona@gmail.com

Svoja spoznanja sem strnila v pojem imenovan: LJUBEZEN.

Moje pisateljevanje je posvečeno raziskovanju povezanosti med umom, srcem in dušo, kjer telo predstavlja most do ljubezni.

Spoznavam, da je zavedanje prave narave in moči ljubezni poskrito očem nevednih, saj so jim iskrenost, predanost in zaupanje običajno neznanka.

 

Ker sem že od nekdaj posvečala največ energije raziskovanju ljubezni in njenim modrostim, se je posledično ljubezen širila v neslutene razsežnosti in postala smernica nadaljnjega ustvarjanja.

Poglobljeno iskanje duhovnih resnic v povezavi z ljubeznijo me je posrkalo globoko vase, ko sem dopolnila petdeset let.

Na duhovno pot me je zavihtela ljubezen sama – namreč »ponovno sem se zaljubila«. Sicer sem se v življenju velikokrat »zaljubila in od-ljubila«, a sem se vedno znova čudila, na kako prebrisan način ljubezen preizkuša, ali sem že osvojila vse njene lekcije.

Svoja izkustvena spoznanja sem začela zapisovati in porodila se mi je zamisel, da jih podelim v obliki knjižnih del.

Vživela sem se v vlogo Pisarke Simone in spontana naravnanost me je vodila do izdaje treh knjižnih prvencev:

TRILOGIJA LJUBEZNI (Samozaložba: Pisarka Simona)

1.    VZHOD SONCA – PONOVNO SIMONCA – 2015;

2.    Ljubezen@izbiraj.Si? – 2016;

3.    Ime ji je Ljubezen – 2018.

 

Med pisateljskim predahom sem prevedla mojstrsko delo: TANTRA – Vrhovno razumevanje (OSHO – Založba Primus) – 2020.

V letu 2021 sledi obsežen roman, katerega izhodišče bo starodavna veda in duhovna veja: TANTRA, ki postaja vse bolj tudi moja pot.

Delček spletne predstavitve na YouTube:

Ljubezen in Pisarka Simona (2:39 minut):

 

 

Za okus o kakšni ljubezni je govora v knjigah, predstavljam nekaj kratkih replik:

 Ljubezen je najmogočnejša energija: električna, magnetna, eksplozivna …, ki lahko uniči, ali vzpostavi ravnovesje in to že od najmanjšega delca – celice – do največjih dimenzij – celega vesolja.

*

Ljubezen poganja svet! Ima nešteto obrazov, imen in upodobitev – kot nobena druga beseda na svetu. Vsak, ki se bo lotil njene predstavitve, bo omagal. Kajti ljubezen je neulovljiva, neprekosljiva, nemogoče jo je predvideti, jo imeti v lasti, na kakršenkoli način posedovati ali imeti o njej kakršnokoli PREPRIČANJE.

*

»Ljubezen je VSE«, a še, ko sem o tem pisala, v resnici nisem dojela globine povezanega z besedo »VSE«. VSE se individualno ali subjektivno izraža in VSE je odvisno od razlage posameznika. VSE je nekomu njegov partner/-ka, otroci, dom, družina ali služba, drugemu narava in v povezavi z njo njene lepote, živali, tretjemu sta zdravje in sreča … in še bi lahko naštevala.

*

Prav tako ima ob besedi LJUBEZEN vsak v mislih nekaj drugega in tudi vsak izmed nas jo doživlja in izraža drugače – na sebi lasten način.

*

Zatorej ljubezen nosi v sebi toliko pomenov, predstav in pojmov, kot je ljudi. Tako za besedo ljubezen ni možno najti obrazca, definicije ali forme, v katero bi jo stlačili kot nekaj vsem enako sprejemljivega in doumljivega.

*

Ste zaslutili – vsa prepričanja o ljubezni je treba ovreči. Ko smo brez vseh prepričanj o ljubezni, se bomo ljubezni najbolj približali. Šele takrat se nam bo posvetilo, da se z njeno vse-močjo lahko zgodi VSE. Kar pa seveda velja za obe smeri – tako navzgor kot navzdol. 

*

Vsakršna zloraba v imenu ljubezni, še tako majhna in morda storjena iz nevednosti, bo ljubezen oddaljila. Preden se zgodi priložnost za ponovno zbližanje z ljubeznijo, se bo le-ta »prepričala« ali je bila njena lekcija v celoti sprejeta in dojeta s srcem, umom in razumom.

(iz knjige: Ime ji je Ljubezen – Simona Babič)