V TREH JEZIKIH: “Narek moje duše” (UVOD v knjigo: Ime ji je Ljubezen)

Ime ji je Ljubezen
(Simona Babič)

 

NAREK MOJE DUŠE:

DA!
IME JI JE LJUBEZEN.
ZDAJ – ŠIVA, VEDNO – ŠIVA.
Vedno nekaj tke in snuje – z milino v sebi.
Je tkalka starodavnih modrosti.
Obarva jih v nize besed in se ob tem ne pusti zmesti od nevednežev.
Čeprav korak pred njimi, je pozorna na vse, ki so korak pred njo.
Vznemirjenost, ki se v njej poraja ob besedah
LJUBEZEN, ENERGIJA, ZAVEST, VESOLJE
je neskončna.
Le kako jo pomiriti in potešiti?
Obožuje zazrtost v tišino,
ko ji v ušesih zacinglja nebeška glasba.
Sporočila ljubezni so jasna in neposredna.
Zato jih zapisuje. Zase in za rodove, ki prihajajo.
Neskončnost in večnost ljubezni –
je to vprašanje ali odgovor?
Kamen modrosti, namenjen njemu, je ostal v njenih rokah.
In glej, kaj se je zgodilo!
Pisarka Simona


*

U HRVATSKOM JEZIKU
Njezino ime je Ljubav
(Simona Babič)
GOVOR MOJE DUŠE:
DA!
ZOVE SE LJUBAV.
SADA – ŠIVA, UVIJEK – ŠIVA.
Uvijek nešto tka i sniva – s milinom u sebi.
Tkalja je drevnih mudrosti.
Oboji ih u nizove riječi, ali pri tome ne dopušta da je neznalice zbune.
Iako je korak ispred njih, pazi na sve koji su korak ispred nje.
Uznemirenost koja se rađa u njoj uz riječi
LJUBAV, ENERGIJA, SVIJEST, SVEMIR
beskonačna je.
Kako da je smiri i utješi?
Obožava zagledati se u tišinu,
kada joj u ušima zazvoni nebeska glazba.
Poruke ljubavi jasne su i neposredne.
Zato ih zapisuje. Za sebe i za generacije koje dolaze.
Beskonačnost i vječnost ljubavi –
je li to pitanje ili odgovor?
Kamen mudrosti, posvećen njemu, ostao je u njezinim rukama.
I vidi što se dogodilo!
Pisarka Simona

*


IN ENGLISH LANGUAGE
Her name is Love
(Simona Babič)

MY SOUL’S DICTATION:
YES!
HER NAME IS LOVE.
NOW – SHIVA, ALWAYS – SHIVA.
She is constantly weaving something and devising – the grace inside her.
She is a weaver of ancient wisdoms.
She paints them in a string of words, disregarding nitwits.
Though a step in front of them, she’s aware of everyone, that is a step in front of her.
Excitement that grows in her for the words
LOVE, ENERGY, CONSCIOUSNESS, UNIVERSE
is immeasurable.
How can she calm and satisfy it?
She loves observing silence.
It is when she can hear a tinkle of heavenly music in her ears.
Messages of love are clear and direct.
This is why she is writing them down. For herself and the generations to come.
Endless and eternal love –
is that a question or an answer?
Philosopher’s Stone meant for him, remained in her hands.
And look what happened!
Pisarka Simona