7. TANTRA – LJUBEZEN

Lahko bi napisala tantra IN ljubezen, pa ne vem, ali si boš bralka/bralec, tako na prvo žogo, znal razložiti povezavo glede na pojem ljubezen, o kateri na primer misliš, da res veliko veš, in pojmom tantra, o katerem morda veš veliko manj.
 
*
Kolikor je ljudi na svetu toliko, je ljubezni. Vsak jo interpretira drugače, po svoje, glede na izkušnje, doživeto preteklost ali zapis v duši.
 
Če ljubezen vsak človek na svetu doživlja drugače, kako bi se potem lahko našla dva, skladna v odnosu, ki mu pravimo ljubezenski? Kaj je potem tisto, kar je vendarle skupno vsem iskalcem »velikih« ljubezni?
 
To, da nam ljubezen osmišlja življenje. Daje smisel našemu obstoju in bivanju. Ko imamo občutek, da smo se ji približali, smo posledično zanjo pripravljeni narediti res veliko.
 
Ljubezen je stanje, ko ljubimo in bolj ali manj ne razmišljamo. 
 
Seveda imam v mislih tisto ljubezen, za katero smo prepričani, da je prava. Takrat bo v naših mislih ljubezen in želja, da ljubezen dajemo. Saj prava ljubezen ni preračunljiva, ljubosumno lastniška, presojajoča, ocenjujoča ter ne izvaja pritiska in kontrole.
 
Da! Toliko v zelo kratkih povedih o pravi ljubezni!
 
Torej! Če pogledamo na ljubezen širše, potem je to stanje dveh ali več ljudi, ki so med seboj v raznolikih odnosih. Partnerskih, starševskih, družinskih, prijateljskih, sosedskih, sodelavskih ipd.
 
V teh odnosih ustvarjamo ljubezen. Ali to poteka igraje ali na osnovi težkih lekcij, je naša izbira oziroma stopnja »duhovnega razvoja« skozi katerega smo prilezli tekom življenja.
 
Vsekakor pa je ljubezen naša stalna spremljevalka in brez nje nam, kot pravijo »živeti ni«!
 
*
Kot se učimo skozi vse življenje o »ljubezni« in jo razvijamo iz nižjih stanj v višja (vsaj upam, da v osnovi vsak teži k temu), tako se tudi skozi »tantro« učimo o sebi, življenju in ne nazadnje še o vesolju in vseh njegovih energijskih sestavih in prepletih.
 
Ali smo dovolj radovedni za poglabljanje učenja o svojih sposobnostih, je vprašanje, ki si ga kdaj pa kdaj zastavimo. Nekateri gredo še dlje. Dejansko zagrizejo v skrivnosti učenja višjih stanj zavesti in s tem možnosti srečanja s tantro in vsem, kar lahko z njeno pomočjo odkrijemo o sebi.
 
Kajti tudi tantra ni samo neke vrste filozofija, temveč stanje našega duha. Življenje, ki ga osmislimo skozi razvoj in prakso tantre, nas bo na neki način spremenilo in preoblikovalo. Zagotovo pa spremenilo naš »pogled« na ljubezen.
 
Zaradi svojega dela bom razmisleke o tantri še pisala. Na takšen ali drugačni način.
 
*
Danes pa za pokušino navedba, kaj ta beseda sploh pomeni. Razlago besede tantra sem povzela iz knjige Sadašiva Tantra (Adrian P. Kezele), kjer jo avtor med ostalim, razloži tudi iz korena same besede.
 
Kaj pomeni beseda tantrav sanskrtu?  
 
Sestavljena je iz dveh zlogov: tan in tra.
 
Izraz, ki se najbolj približa biti tantre dobimo, če zlog tan prevedemo kot ustvarjanje zvoka ali vibriranje. V tem smislu je tantra pravzaprav »žica na nekem instrumentu« – ker vibrira in ustvarja zvok.
 
Tra je sredstvo gibanja, morda celo kolo. A kaj se premika s tem sredstvom?
 
Hm? No, če sem v vas vzbudila zanimanje, boste z raziskovanjem začeli še sami. Kajti skozi lastno zanimanje in učenje se boste s časoma tantri tudi najbolj približali.
 
Če ste se morda vprašali, za koga pa sploh je primerno prakticiranje tantre, za vas izpisujem stavek, ki se v originalu glasi:
 
»The Tantra is for all men, of whatever caste, and for all women.« 
(Introduction to Tantra Sastra – Sir John Woodroffe).
 
Glede na vključitev besede »kasta«, nam ta zapis pove, da tantra ni nekaj »novodobnega«, temveč je njen izvor v davni preteklosti ter da izhaja iz zelo stare kulture.
 
A se je tudi v vas zastavilo vprašanje, zakaj se posebej poudarja, da je tantra tudi za ženske? Zakaj ta konotacija? Zapis bi se lahko čisto preprosto glasil, da je tantra za »vse ljudi«.
 
Pisarka Simona