6. TANTRA – ravnodušnost – ljubezen

Dvojica lastnosti, ki so medsebojno neločljivo povezane:

RAVNODUŠNOST – LJUBEZEN

SONČNA POT
Morda je prav ta izpit tudi tantriku/ci eden najtežjih, saj resnično zahteva, na prvi pogled nemogočo spremembo.

Zahteva, da moraš povsem opustiti osebna stališča, osebna nagnjenja in občutke. Da, tudi svoje občutke.

V nadaljevanju bom poskusila osvetliti to misel. Tudi s primerom ali dvema.

*

Sonce ljubi vse enako. Ljubi lepo – grdo, dobro – slabo, resnično – lažno … brez razlike! To je ljubezen, ki je do vseh enaka.

Tako mora tudi človeku postati vseeno ali je nekaj ali nekdo lep ali grd, dober ali slab, pristen ali lažen.

Pomisli! Če ne bi bilo grdega, tudi lepo ne bi obstajalo. Če ne bi bilo slabega, tudi dobrega ne bi bilo. Tudi resničnega ni brez lažnega.

Torej? Spoznati moraš, da so: lepo – grdo, dobro – slabo, resnično – lažno samo druga drugi dopolnjujoče se zrcalne slike.

Si lahko predstavljaš, da do vsakega živega bitja iz tebe žari ljubezen? Lahko opazuješ vse skupaj s stališča velike celote?

Če bi stališče univerzalnega zadelo ob stališče posameznega? Ali bi lahko brez obotavljanja zastopal/a stališča celote in bi posameznikove interese ravnodušno prezrl/a?

*

Si lahko zamisliš, da bi moral/a opazovati, kako tvoj najbližji drsi v največjo nevarnost in bi ga poskušal/a zadržati z utečenimi prijemi, a le-ta ne bi imel/a posluha? Ob tem pa bi se zavedal/a, da mu z nasiljem ali kakšnimi drugimi sredstvi v resnici ne moreš pomagati.

Ali bi zmogel ostati ravnodušen in svojemu otroku dopustil, da je njegova pot njegova in se ne bi vmešaval v njegove odločitve, ko odraste in izrazi željo po samostojnosti?

Ali si morda celo med tistimi, ki svojega otroka »vzdržuješ« tudi v dobi odraslosti na osnovi številnih izgovorov, kot, saj ni služb, saj ni navajen takšnega dela, kdo bo pa delal za tako mali denar? A v resnici se ne zavedaš, da mu zapiraš vrata pred pravo ljubeznijo.

Ali bi zmogel ostati ravnodušen, ko bi gledal, kako človek gmotno ali telesno propada? Ali bi dopustil, da ostane njegova »izbira« njegova? Kajti vsaka pomoč ni pomoč. Človek »mora« zase izbirati in odločiti sam. Naučiti se mora odgovarjati za svoja dejanja.

To ne pomeni, da se tvoja ljubezen zaradi tega izrodi v »neprijaznost« ali osebno »nenaklonjenost«. Če se da, pomagaš z vsemi zemeljskimi orodji, a delovati je potrebno z odgovornostjo.

Ni ljubezen deliti iz pladnja obilja v nedogled. Vrednost »obilja«, pa čeprav je pladenj iz suhega zlata, lahko zaradi tega pade na ničlo.

Ni prav lahko ob vsem tem zanemariti svojih osebnih čustev in delovati »ravnodušno«.

*

Šele, ko boš dvojico lastnosti RAVNODUŠNOST – LJUBEZEN povsem obvladal/a, boš v resnici tudi v najhujših primerih ukrepal/a iz prave ljubezni. Ko boš preprosto vedel/a, česa ne smeš storiti!

Tedaj pa tudi sam/a ne boš mogla ali mogel več zgrešiti, kajti postal boš ljubezen sama.

In ljubezen lahko naredi vse samo iz ljubezni.

Nič drugega ti ne bo treba več storiti, kot samo izžarevati svojo bit.

Si lahko predstavljaš, davse vesolje zajema iz tvoje toplote, svetlobe in moči? Se lahko vsaj za trenutek prestaviš v to božanskost?

Če zmoreš za trenutek, potem zmoreš tudi dlje!

Naša naloga je to uresničevati!

Pisarka Simona

P. S.: Zavedam se, da je ta sestavek zahtevnejši za razumevanje, predvsem zato, ker je v zelo strnjeno besedilo združeno veliko modrosti. Zapisala sem ga za vse, ki jih želja po tantrični praksi resnično zanima in so pripravljeni v tej smeri tudi delovati.