ZAGLEDANOST – V KOGA?

Koliko »priložnosti« smo, zaradi zagledanosti vase, v življenju že izgubili?
 
Morda izgubili niti ni prava beseda. Spregledali, bi lahko rekla!
 
Koliko priložnosti smo spregledali, ker nismo bili dovolj pozorni kakšen namen, ali sporočilo v resnici nosi človek, ki nam je prekrižal pot?
 
Zagledanost in zaverovanost vase? Hm, to je zdaj vprašanje!
 
Seveda ni potrebe, da se to sploh vprašamo. Mirno lahko živimo naprej, saj se niti NE ZAVEDAMO, da je karkoli spolzelo mimo nas …
 
Prav to pa je zanka, v katero se ujamemo, ker nismo dovolj pozorni.
 
Res škoda, bo nekdo rekel. Ali pa, drugič se ob srečanju ne bom toliko ukvarjal sam s seboj, temveč bom vso pozornost usmeril na sogovornika. Res ne želim izpustiti še več priložnosti,bo misel tretjega.
 
Katere priložnosti imam v mislih?
 
Tiste, v katerih prepoznamo sporočilo, ki nam ga sogovornik namenja, seveda hote ali nehote in s katerim bomo sami dobili priložnost za nov, naslednji korak.
 
Vsekakor naslednji korak! Če bo to korak naprej ali nazaj, pa je že naša izbira.
 
Zatorej, pozornost usmerimo vedno na človeka. Ni nujno, da se s čimer koli strinjamo. Saj sploh ne gre za to!
 
Vrednost sporočila bo enkratna priložnost, da spoznamo pri sebi, kaj nam je bilo namenjeno.
 
Vrednost sporočila bo nekaj, kar nosi v sebi tudi odgovornost do nas samih.
 
Super se bere. Vem! A poskusite v praksi. No, to pa ni več tako preprosto. Kajti večina se ob srečanju z drugimi ne ukvarja s sporočilom, ki nam ga ta oseba ali dogodek nosita.
 
Večina se ukvarja s seboj, s svojim videzom, mislimi od tu in tam, presojanjem ali ocenjevanjem osebe ipd.
 
Stopiti iz dogodka in biti zgolj njegov opazovalec, brez vnaprej določenega pričakovanja. To je pa v resnici tisto, kar NI «zagledanost vase«.
 
V tem primeru bo tudi preneseno sporočilo dogodka ali človeka dalo jasen vzgib za sestanek s samim seboj.
 
Pa se poskusite postaviti izven sebe, ko se s kom pogovarjate in samo bodite sprejemnik informacij, ki bodo v prihodnje zagotovo koristne.
V tej ali drugačni obliki boste v njih prepoznali sebe in ozavestili njihov pomen.

 

Vedno je pomen globlji in širši, kot se to zdi na prvi pogled.
 
Hm, pogled?
 
Da! Človeka samo glejte v oči. Že v očeh boste prebrali sporočilo, pa četudi ne bo izgovorjena niti ena sama beseda.
 
ZAGLEDANOST!
 
Ne zagledanost vase, temveč v človeka pred seboj.
 
To je odgovor.
 
 
Pisarka Simona & Simon