DELČEK MENE

NEKAJ ODLOMKOV IZ KNJIGE

Ljubezen@izbiraj.Si?

KJER SE PREDSTAVIM


… 
Obožujem ljudi, ki zmorejo videti to, kar jaz v resnici sem. Iz svojega imena, ki so mi ga nadeli, lahko razberem, da sem poslušana in uslišana.

Simon, Simona

Ti dve biblijski imeni izhajata iz hebrejščine. V izvirniku pomenita »tisti, ki posluša z odobravanjem, uslišani«.

Lahko o sebi povem še kaj bistvenega? Ne vem. Vem pa, da želim biti v prvi vrsti samo Človek z veliko začetnico. In to je vse, pravzaprav največ, kar jaz lahko sem. Vse ostalo so nalepke, ki si jih ljudje nadenemo glede na svoje nazore.

V življenju bom uspešna, če se bom dokončno prebudila in se zavedala same sebe. Z drugimi besedami, ko mi bo uspelo živeti samo po nareku svoje Duše.

Meni ta, samo na videz kratek opis, pove vse, kar v resnici želim doseči. Biti srečna v svoji biti, to je moje naravno stanje in namen bivanja. Vse drugo so prispodobe, iluzije nekega časa in prostora. 

Prebujena uspeti videti in doživeti, bom zmogla samo ob preobražanju same sebe. Vrednost bivanja sama po sebi nosi vse, vso srečo radost in Ljubezen, samo tega se želim zavedati, medtem ko bom hodila po svetu in bila v stiku z življenjem.

Ljubim to življenje. Ne tisto, ki se je ali se bo zgodilo. Točno to, ki ga imam sedaj in ta trenutek. Doživeti ga v polnosti, pomeni videti ga z očmi otroka, z začudenjem in veseljem ob videnem.

Življenje je igra in učenje ali učenje in igra. Popolnoma nič drugega. Pa naj bo v resnici tudi temu tako!
Pisarka Simona&Simon