Odlomek iz knjige VZHOD SONCA – PONOVNO SIMONCA … in vabilo!

***

Spet potrditev, da vse dobimo ob svojem času! 

In če pregovori res tako zelo držijo, potem bo držal tudi ta: Do trikrat Bog pomaga! 

V svojem Življenju sem spoznala tri Simone. Vsi trije so omenjeni v knjigi. Prvi je moj sodelavec in ga poznam najdalj časa. Drugega, ki je pogodbeni partner, poznam nekje dve leti. Tretjega, svojega praktika ponovne povezave, pa sem srečala letos! 

Vsi trije so nekaj posebnega in so mi vsak zase zavedno ali nezavedno pomagali. 

Je zadnji v vrsti tudi prvi? Je ljubezen mojega Življenja? 

To se sprašujem dan za dnem.

(kratek odlomek iz knjige VZHOD SONCA – PONOVNO SIMONCA)
Avtorica: SIMONA BABIČ
***
To je zgodba o LJUBEZNI!
Popeljala vas bo v svet, ko se boste velikokrat vprašali: 
“Ali je to resnično? Možno?” 
“Kaj to sploh obstaja?”
“Ta svet izven dometa razuma, kjer dobiš priložnost postati to, kar v resnici Si?”

Ne boš dobil navodil za svojo zgodbo, boš pa dobil vpogled, da je življenje nekaj veliko veliko več, kot to lahko dojameš s svojimi peti čuti.
Če se boš zgodbi prepustil s srcem, se te bo s srcem Simone in Simona dotaknila v dno Duše.
Vabim te, da spoznaš, kje vse sta se iskala, po čem hrepenela in kaj kovala v zvezde … medtem ko se je razum raztreščil ob iskanju njune LJUBEZNI …
(kratka razlaga vsebine knjige VZHOD SONCA – PONOVNO SIMONCA)